Προστασία Υγείας

Υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό όλων μας. Οι συνεχείς περικοπές παροχών του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθιστούν αναγκαία την ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.

Την ώρα μιας πιθανής νοσηλείας θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα επιλογής της καλύτερης περίθαλψης και συνθήκων νοσηλείας.

Μέσα από την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όπως:

  • Επιλογή ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος
  • Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών
  • Προληπτική ιατρική και πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους
  • Επιδοματική κάλυψη σοβαρών ασθενειών

Με προγράμματα προσαρμοσμένα ακριβώς, στις ανάγκες και επιθυμίες του καθενός θα μπορείτε να μείνετε προσηλωμένοι στην αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας και όχι στο κόστος αντιμετώπισή του.