Προστασία Ζωής

Προστατέψτε την οικογένεια σας από τις δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από απρόσμενη απώλεια ζωής, εξασφαλίζοντας το επίπεδο ζωής που έχετε δημιουργήσει γι’ αυτούς αλώβητο.

Εξασφαλίστε στους αγαπημένους σας ένα εφάπαξ κεφάλαιο ή σταθερό μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να είστε κοντά τους.