Προστασία Εισοδήματος

Ένα ατύχημα ή ασθένεια μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, επηρεάζοντας όχι μόνο την υγείας μας αλλά και το εισόδημα μας για το οποίο αγωνιζόμαστε καθημερινά.

Προνοήστε από σήμερα για αυτό, αναπληρώνοντας το χαμένο σας εισόδημα από την προσωρινή ή και μόνιμη ανικανότητα σας για εργασία με τη καταβολή είτε μηνιαίου εισοδήματος, είτε εφάπαξ κεφαλαίου.