Νομική Προστασία

Σήμερα η κάλυψη της νομικής προστασίας έχει γίνει πιο απαραίτητη από ποτέ.
Απαλλαχτείτε από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου νομικής κάλυψης.

Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε θέματα όπως:

Νομική Προστασία Οικογενείας
Νομική Προστασία Αποζημίωσης
Ποινική Νομική Προστασία
Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση
Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
Νομική Προστασία Συμβάσεων
Νομική Προστασία για Διαφορές από την Κατοικία
Νομική Προστασία Διαφορών εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Νομική Προστασία Διαχειριστών Πολυκατοικιών
Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής