Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Ζούμε σε μια εποχή που οι νόμοι και διατάξεις γίνονται όλο πιο πολύπλοκοι. Το αυξανόμενο κόστος για την αντιμετώπιση μιας δικαστικής αναμέτρησης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και αρκετά χρήματα.

Όλα αυτά τα έξοδα και την φροντίδα μπορείτε να την εναποθέσετε σε ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής νομικής προστασίας.

Ενδεικτικά:

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης

Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών