Επαγγελματικές Ευθύνες

Επειδή τα επαγγελματικά λάθη είναι μέσα στη ζωή και τα οποία ενδέχεται να σας κοστίσουν ακριβά.

Τα ασφαλιστήρια επαγγελματικών ευθυνών σας καλύπτουν σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Μπορούμε να καλύψουμε:

Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα

Δαπάνες δικαστικής ή εξώδικης υποστήριξης

Απώλεια εγγράφων

Απιστία υπαλλήλων

Δυσφήμιση ή Συκοφαντική Δυσφήμιση

 

Ενδεικτικά:

Αστική Ευθύνη Νοσοκομείων και κλινικών

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Χώρων

Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων

Αστική Ευθύνη Μεταφορέων

Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση Έργων

Αστική Ευθύνη Γιατρών

Αστική Ευθύνη Νοσηλευτών

Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Αστική Ευθύνη Νοσηλευτών

Αστική Ευθύνη Φυσιοθεραπευτών

Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων και κέντρων Αδυνατίσματος

Αστική Ευθύνη Λογιστών και Ορκωτών ελεγκτών

Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων

Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων

Επαγγελματική Ευθύνη Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate)