Γενική & Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες που θα προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή του προσωπικού της επιχείρησής σας, που ως συνέπεια είχαν Υλικές Ζημιές ή Σωματικές Βλάβες τρίτων.