Ασφάλιση Κατοικίας

Δουλεύουμε σκληρά για να αποκτήσουμε ένα όμορφο σπίτι. Γι’ αυτό απαιτείται η προνοητικότητά μας, για να προστατέψουμε την κατοικία μας, κύριας και εξοχικής, από κάθε απρόοπτο.

Η ασφάλιση αφορά, τόσο το κτίριο και το περιεχόμενο, όσο και τα έργα τέχνης και αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας.

 

Οι βασικότερες καλύψεις στα προγράμματα είναι:

Φωτιά ή πυρκαγιά από δάσος

Φυσικές καταστροφές: Πλημμύρα/ Θύελλα/ Καταιγίδα/ Χιόνι/ Χαλάζι/ Παγετός

Κεραυνός

Έκρηξη

Βραχυκύκλωμα

Πτώση αεροσκάφους ή πρόσκρουση οχήματος

Πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες

Θραύση κρυστάλλων

Καπνός

Κάλυψη σεισμού

Κλοπή μετά από διάρρηξη

Έξοδα άντλησης νερών

Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά

Προσωπική αστική ευθύνη

Αποζημίωση για την παραμονή σε προσωρινή κατοικία, έξοδα μεταφοράς

Έξοδα προσωρινής στέγασης και Απώλεια ενοικίων

Θραύση σωληνώσεων (ιδίες ζημιές) / έξοδα εντοπισμού της ζημιάς

Κάλυψη τεχνικής βοήθειας

Προσωπικό Ατύχημα

Έξοδα που θα χρειαστούν μηχανικοί και αρχιτέκτονες για την αποκατάσταση της ζημιάς